+90 326 285 62 30

UBAK Semineri Hatay da Gerçekleştirildi.


2015 Yılının "UBAK İzin Belgeleri Bilinçlendirme Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ve Derneğimiz işbirliği ile düzenlenecek bilgilendirme seminerlerinin dördüncüsü 21 Mayıs 2015 tarihinde Antakya Ticaret Borsasında gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını yapan UND Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gül ve Antakya Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin Bakanlığımızın tüm bürokratlarına teşekkürlerini sundular.

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener in de Sektör değerlendirmesi ve UBAK sisteminin önemi hakkkında yapmış olduğu bilgilendirmelerin ardından, Karayolu Düzenleme Genel  Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Nurhan Tüfekçioğlu, Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sn. Leyla Şahiner ve Şef Sn. Servinaz Çelik UBAK Sisteminin detaylarını katılımcılar ile paylaşılmış olup,UBAK kullanımında karşı karşı kalınnan hatalar konusunda bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

Söz konusu seminerde ele alınan konular;
 • UBAK Sisteminin işleyişi ve uluslararası toplantılardaki ülkemiz politikaları,
 • UBAK Sistemindeki ülke kısıtlamaları ve ülkemizin bu kısıtlamalara yönelik politikaları,
 • UBAK İzin Belgelerinin doğru kullanımı ve karşılaşılan kullanım hataları,
 • UBAK İzin Belgelerinin dağıtım usulleri ve dağıtım metotlarına ilişkin detaylar,
 • Bakanlık tarafından kesilen cezaların UBAK İzin Belgelerinin dağıtımına olan etkileri,
 • UBAK İzin Belgeleri ile yurtdışında karşılaşılan zorluklar ve diğer ülkelerin kontrol uygulamaları,
 • Yabancı plakalı araçların UBAK kullanımına ilişkin istatistiki veriler ve Türk araçları ile karşılaştırmaları,
 • UBAK Sisteminde yaşanan son gelişmeler ve uygulamaya yeni girecek olan ve firmalarımızın sektöre giriş koşulları ile ilgili “Kalite Belgesi” detayları,
 • Firmalara UBAK İzin Belgesi tahsislerinin daha erken döneme alınmasına yönelik önlemler,
 • İç Gümrük İdarelerinde U-Net kayıt işlemlerinde UBAK Belgesi İbrazın Önemi ve U-Net kayıt işlemlerine dair karşılaşılan zorluklar
 • UBAK Belgesinin Verimli Kullanımının Önemi,
 • UBAK Kota Kısıtlaması Yönünde Değerlendirmeler,

olmuştur.