+90 326 285 62 30

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Günümüzde müşterilerden gelen talepler, kökeni "nakliyecilik" olan sektördeki İnsan Kaynağı ihtiyacının hızla değişmesine neden olmaktadır. Günümüz şartlarında; sektörde "çekirdekten yetişme" diye tabir edilen, sürekli olarak benzer firmalarda belli dönemler çalışmış ve işi yaşayarak öğrenmiş bir İnsan Kaynağı yapısı mevcuttur. Oysa bugün sektörün beklentileri çok farklı yönlerde gelişmektedir. Artık bu iş daha fazla uzmanlık isteyen bir iş alanı haline gelmiştir.

İş gücü piyasası, ticari piyasalarla karşılaştırılabilecek derecede önemli bir rekabet alanı haline gelmiştir. Üstelik yoğun rekabetin yaşandığı bu pazarda müşterinin tercih ettiği firma olabilmek için firmaların en iyi hizmeti vermesi zorunlu hale gelmiştir. Müşteriyi mutlu etmenin yolu da konusunda uzman, işinden memnun, verimli çalışanlar yaratmaktan geçmektedir.GÜLSAN TRANSPORT bu sektörde Stratejik İnsan Kaynakları yönetiminin önemini anlamış ve insan kaynağına yatırım yapmaya karar vermiş birkaç firmadan birisidir.

İnsan Kaynakları Departmanı, Destek Sistemlerden sorumlu olan İcra Kurulu Üyesine rapor edecek şekilde organizasyonda konumlandırılmıştır. İnsan Kaynakları işleyişinde merkezi bir yapı mevcuttur. Bölgelerde bu görevi bölge yöneticileri merkezle paylaşarak koordineli yürütmektedir.

İK sistemlerinin amacı, nitelikli bireyleri GÜLSAN TRANSPORT bünyesine katmak ve sistemde devamlılıklarını sağlamaktır.